info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 07:50
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 845,00 -190,00
---
-312,00
---
Zysk (strata) brutto 847,00 -167,00
---
-270,00
---
Zysk (strata) netto 833,00 -170,00
---
-275,00
---
Amortyzacja 0,00 9,00
---
19,00
111,1%
Aktywa 1 061,00 7 209,00
579,5%
7 419,00
2,9%
Kapitał własny -394,00 7 133,00
---
6 858,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,31
---
0,69
121,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
-0,03
---