info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 02:47
kontakt
NFPL
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 678,00 7 800,00
-53,2%
8 688,00
11,4%
3 692,00
-57,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 366,00 70,00
-80,9%
945,00
1 250,0%
-8 233,00
---
Zysk (strata) brutto 279,00 31,00
-88,9%
924,00
2 880,6%
-8 265,00
---
Zysk (strata) netto 205,00 29,00
-85,9%
924,00
3 086,2%
-8 251,00
---
Amortyzacja 6 883,00 4 914,00
-28,6%
6 207,00
26,3%
11 452,00
84,5%
Aktywa 20 111,00 17 030,00
-15,3%
17 797,00
4,5%
8 545,00
-52,0%
Kapitał własny 9 050,00 9 079,00
0,3%
10 004,00
10,2%
910,00
-90,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,71
0,3%
0,78
10,3%
0,07
-90,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-87,5%
0,07
3 500,0%
-0,65
---