info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.05, godz. 01:25
kontakt
NFPL
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 029,00 5 904,00
473,8%
1 948,00
-67,0%
656,00
-66,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 627,00 1 438,00
---
-4 764,00
---
-462,00
---
Zysk (strata) brutto -3 636,00 1 424,00
---
-4 767,00
---
-463,00
---
Zysk (strata) netto -3 665,00 1 154,00
---
-4 767,00
---
-463,00
---
Amortyzacja 3 316,00 3 316,00
0,0%
6 412,00
93,4%
1 306,00
-79,6%
Aktywa 17 722,00 20 455,00
15,4%
11 958,00
-41,5%
18 266,00
52,8%
Kapitał własny 5 385,00 10 233,00
90,0%
4 395,00
-57,1%
6 913,00
57,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,80
90,0%
0,34
-57,1%
0,54
57,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 0,09
---
-0,37
---
-0,04
---