info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 08:45
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 353,00 1 595,00
351,8%
904,00
-43,3%
840,00
-7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 555,00 -2 209,00
---
-2 049,00
---
-1 421,00
---
Zysk (strata) brutto -2 555,00 -2 211,00
---
-2 076,00
---
-1 422,00
---
Zysk (strata) netto -2 555,00 -2 211,00
---
-2 076,00
---
-1 409,00
---
Amortyzacja 3 174,00 3 227,00
1,7%
3 142,00
-2,6%
1 899,00
-39,6%
Aktywa 15 170,00 11 958,00
-21,2%
8 941,00
-25,2%
8 545,00
-4,4%
Kapitał własny 7 448,00 4 395,00
-41,0%
2 319,00
-47,2%
910,00
-60,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,34
-41,0%
0,18
-47,1%
0,07
-61,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,17
---
-0,16
---
-0,11
---