info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 18:39
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 391,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -151,00
Zysk (strata) brutto -151,00
Zysk (strata) netto -151,00
Amortyzacja 653,00
Aktywa 17 613,00
Kapitał własny 6 762,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01