info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 13:51
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-10-312019-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 304,00 21 272,00
-22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 438,00 1 926,00
-21,0%
Zysk (strata) brutto 1 560,00 1 903,00
22,0%
Zysk (strata) netto 1 270,00 1 610,00
26,8%
Amortyzacja 1 335,00 1 461,00
9,4%
Aktywa 195 299,00 191 983,00
-1,7%
Kapitał własny 118 259,00 119 870,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,34 94,61
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,00 1,27
26,8%