info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 06:36
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-07-312020-10-312021-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 624,00 30 342,00
82,5%
32 107,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16,00 2 841,00
17 656,2%
2 708,00
-4,7%
Zysk (strata) brutto 851,00 454,00
-46,7%
3 085,00
579,5%
Zysk (strata) netto 437,00 529,00
21,1%
2 467,00
366,4%
Amortyzacja 1 694,00 1 688,00
-0,4%
1 718,00
1,8%
Aktywa 187 586,00 196 611,00
4,8%
197 422,00
0,4%
Kapitał własny 126 378,00 126 908,00
0,4%
129 375,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 99,75 100,16
0,4%
102,11
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,42
21,2%
1,95
365,8%