info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 05:39
kontakt
IZOBLOK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-10-312020-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 728,00 22 593,00
-15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 039,00 1 227,00
-69,6%
Zysk (strata) brutto 4 142,00 507,00
-87,8%
Zysk (strata) netto 3 469,00 395,00
-88,6%
Amortyzacja 1 631,00 1 621,00
-0,6%
Aktywa 187 526,00 187 449,00
-0,0%
Kapitał własny 127 512,00 127 908,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 100,64 100,95
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,74 0,31
-88,6%