info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 02:02
kontakt
FITEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 16,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -496,00 -5 071,00
---
300,00
---
Zysk (strata) brutto -1 084,00 -10 464,00
---
-47,00
---
Zysk (strata) netto -1 084,00 -10 464,00
---
-47,00
---
Amortyzacja 5,00 4,00
-20,0%
3,00
-25,0%
Aktywa 24 871,00 19 614,00
-21,1%
19 228,00
-2,0%
Kapitał własny -95 958,00 -96 607,00
---
-106 469,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,81 -6,85
---
-7,55
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,74
---
-0,00
---