info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 22:45
kontakt
EUROHOLD
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 850,00 2 990,00
-56,4%
2 990,00
0,0%
1 077,00
-64,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 814,00 -18 292,00
---
-18 269,00
---
-115 437,00
---
Zysk (strata) brutto -14 631,00 -16 754,00
---
-16 731,00
---
-116 388,00
---
Zysk (strata) netto -14 631,00 -16 754,00
---
-16 731,00
---
-116 388,00
---
Amortyzacja 708,00 679,00
-4,1%
679,00
0,0%
679,00
0,0%
Aktywa 585 962,00 633 741,00
8,2%
633 741,00
0,0%
720 332,00
13,7%
Kapitał własny 320 455,00 303 701,00
-5,2%
303 724,00
0,0%
344 749,00
13,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,54
-5,2%
1,54
0,0%
1,32
-14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,08
---
-0,08
---
-0,45
---