info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.30, godz. 09:02
kontakt
EUROHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 388,00 124,00
-68,0%
113,00
-8,9%
319,00
182,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 475,00 -8 695,00
---
-94 939,00
---
-6 264,00
---
Zysk (strata) brutto -7 359,00 -8 301,00
---
-95 731,00
---
-6 431,00
---
Zysk (strata) netto -7 359,00 -8 301,00
---
-95 731,00
---
-6 431,00
---
Amortyzacja 170,00 170,00
0,0%
169,00
-0,6%
132,00
-21,9%
Aktywa 640 123,00 789 443,00
23,3%
720 332,00
-8,8%
769 603,00
6,8%
Kapitał własny 291 508,00 440 480,00
51,1%
344 749,00
-21,7%
338 318,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,69
14,6%
1,32
-21,8%
1,30
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
-0,37
---
-0,02
---