info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:00
kontakt
EUROHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 337,00 1 329,00
294,4%
1 329,00
0,0%
452,00
-66,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 798,00 -4 832,00
---
-4 809,00
---
-5 328,00
---
Zysk (strata) brutto -4 771,00 -4 746,00
---
-4 723,00
---
-4 997,00
---
Zysk (strata) netto -4 771,00 -4 746,00
---
-4 723,00
---
-4 997,00
---
Amortyzacja 170,00 167,00
-1,8%
167,00
0,0%
170,00
1,8%
Aktywa 612 972,00 633 741,00
3,4%
633 741,00
0,0%
637 440,00
0,6%
Kapitał własny 308 447,00 303 701,00
-1,5%
303 724,00
0,0%
298 704,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,54
-1,5%
1,54
0,0%
1,51
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---
-0,02
---