info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 22:38
kontakt
SMSKREDYT
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 507,00 40 401,00
36,9%
39 085,00
-3,3%
42 604,00
9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 256,00 8 021,00
52,6%
7 756,00
-3,3%
3 494,00
-55,0%
Zysk (strata) brutto 3 637,00 6 181,00
69,9%
5 889,00
-4,7%
938,00
-84,1%
Zysk (strata) netto 4 007,00 6 389,00
59,4%
6 179,00
-3,3%
707,00
-88,6%
Amortyzacja 181,00 168,00
-7,2%
143,00
-14,9%
203,00
42,0%
Aktywa 47 406,00 43 072,00
-9,1%
52 907,00
22,8%
57 790,00
9,2%
Kapitał własny 12 341,00 18 670,00
51,3%
21 781,00
16,7%
20 795,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 1,25
52,4%
1,47
17,1%
1,40
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,43
60,7%
0,42
-3,0%
0,05
-88,5%