info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 22:58
kontakt
SMSKREDYT
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 401,00 39 085,00
-3,3%
42 604,00
9,0%
30 982,00
-27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 021,00 7 756,00
-3,3%
3 494,00
-55,0%
-3 429,00
---
Zysk (strata) brutto 6 181,00 5 889,00
-4,7%
938,00
-84,1%
-5 966,00
---
Zysk (strata) netto 6 389,00 6 179,00
-3,3%
707,00
-88,6%
-6 410,00
---
Amortyzacja 168,00 143,00
-14,9%
203,00
42,0%
193,00
-4,9%
Aktywa 43 072,00 52 907,00
22,8%
57 790,00
9,2%
44 722,00
-22,6%
Kapitał własny 18 670,00 21 781,00
16,7%
20 795,00
-4,5%
13 828,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,47
17,1%
1,40
-4,5%
0,93
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,42
-3,0%
0,05
-88,5%
-0,43
---