info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:00
kontakt
SMSKREDYT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -211,00 -278,00
---
-208,00
---
Zysk (strata) brutto 2 514,00 418,00
-83,4%
-993,00
---
Zysk (strata) netto 2 036,00 321,00
-84,2%
-787,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 48 208,00 46 742,00
-3,0%
49 133,00
5,1%
Kapitał własny 18 903,00 20 132,00
6,5%
19 382,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,27 1,36
6,5%
1,31
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,02
-83,9%
-0,05
---