info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 08:52
kontakt
GRUPAHRC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 287,00 296,00
3,1%
279,00
-5,7%
280,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 368,00 48,00
-87,0%
9,00
-81,2%
58,00
544,4%
Zysk (strata) brutto 423,00 46,00
-89,1%
3,00
-93,5%
57,00
1 800,0%
Zysk (strata) netto 422,00 45,00
-89,3%
2,00
-95,6%
48,00
2 300,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 810,00 1 817,00
0,4%
1 796,00
-1,2%
1 895,00
5,5%
Kapitał własny 1 302,00 1 348,00
3,5%
1 350,00
0,1%
1 377,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,16
3,9%
0,16
0,0%
0,16
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-90,0%
0,00
---
0,01
---