info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 16:37
kontakt
COMPERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 115,00 4 456,00
8,3%
6 214,00
39,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 841,00 788,00
-6,3%
500,00
-36,5%
Zysk (strata) brutto 820,00 798,00
-2,7%
489,00
-38,7%
Zysk (strata) netto 542,00 723,00
33,4%
339,00
-53,1%
Amortyzacja 243,00 222,00
-8,6%
430,00
93,7%
Aktywa 30 036,00 30 335,00
1,0%
32 068,00
5,7%
Kapitał własny 25 727,00 26 323,00
2,3%
26 664,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,33 7,50
2,3%
7,56
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,21
33,8%
0,10
-53,4%