info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 00:48
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 431,00 2 674,00
-22,1%
5 305,00
98,4%
5 305,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 052,00 522,00
-50,4%
2 230,00
327,2%
2 230,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 115,00 545,00
-51,1%
2 272,00
316,9%
2 272,00
0,0%
Zysk (strata) netto 891,00 437,00
-51,0%
1 779,00
307,1%
1 779,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 641,00 12 747,00
-6,6%
16 011,00
25,6%
16 011,00
0,0%
Kapitał własny 11 164,00 11 626,00
4,1%
13 398,00
15,2%
13 398,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,66 5,89
4,1%
6,79
15,3%
6,79
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,22
-51,0%
0,90
308,1%
0,90
0,0%