info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 21:48
kontakt
MOTORICUS
Roczne skonsolidowane
 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 871,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 089,00
Zysk (strata) brutto -4 679,00
Zysk (strata) netto -4 619,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 10 120,00
Kapitał własny -4 932,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,31
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29