info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 01:38
kontakt
MOTORICUS
Roczne nieskonsolidowane
 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 258,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -529,00
Zysk (strata) brutto -3 920,00
Zysk (strata) netto -3 930,00
Amortyzacja 5,00
Aktywa 183,00
Kapitał własny -470,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24