info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 04:54
kontakt
STALEXP
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 831,00 1 851,00
1,1%
1 909,00
3,1%
1 699,00
-11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 079,00 -2 205,00
---
-2 555,00
---
-2 712,00
---
Zysk (strata) brutto 68 076,00 642,00
-99,1%
-528,00
---
140 296,00
---
Zysk (strata) netto 67 954,00 493,00
-99,3%
-741,00
---
139 668,00
---
Amortyzacja 296,00 266,00
-10,1%
326,00
22,6%
326,00
0,0%
Aktywa 413 922,00 349 335,00
-15,6%
276 760,00
-20,8%
415 246,00
50,0%
Kapitał własny 411 071,00 345 422,00
-16,0%
268 262,00
-22,3%
396 820,00
47,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,40
-15,9%
1,08
-22,3%
1,60
47,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,00
-99,3%
-0,00
---
0,56
---