info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 14:00
kontakt
STALEXP
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 851,00 1 909,00
3,1%
1 699,00
-11,0%
1 831,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 205,00 -2 555,00
---
-2 712,00
---
-3 509,00
---
Zysk (strata) brutto 642,00 -528,00
---
140 296,00
---
1 692,00
-98,8%
Zysk (strata) netto 493,00 -741,00
---
139 668,00
---
1 931,00
-98,6%
Amortyzacja 266,00 326,00
22,6%
326,00
0,0%
333,00
2,1%
Aktywa 349 335,00 276 760,00
-20,8%
415 246,00
50,0%
266 119,00
-35,9%
Kapitał własny 345 422,00 268 262,00
-22,3%
396 820,00
47,9%
258 586,00
-34,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,08
-22,3%
1,60
47,9%
1,05
-34,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,56
---
0,01
-98,6%