info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 03:31
kontakt
STALEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 884,00 880,00
-0,5%
898,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 164,00 -2 786,00
---
-1 788,00
---
Zysk (strata) brutto -1 026,00 19 573,00
---
3 356,00
-82,9%
Zysk (strata) netto -1 584,00 19 493,00
---
3 451,00
-82,3%
Amortyzacja 163,00 164,00
0,6%
164,00
0,0%
Aktywa 401 343,00 422 355,00
5,2%
426 116,00
0,9%
Kapitał własny 395 303,00 414 836,00
4,9%
260 009,00
-37,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,68
4,9%
1,05
-37,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,08
---
0,01
-82,3%