info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 22:50
kontakt
SOPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 376,00 44 557,00
-28,6%
65 493,00
47,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 675,00 7 322,00
-31,4%
17 270,00
135,9%
Zysk (strata) brutto 2 049,00 7 905,00
285,8%
19 302,00
144,2%
Zysk (strata) netto 1 863,00 7 076,00
279,8%
16 542,00
133,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 659 099,00 648 756,00
-1,6%
648 659,00
-0,0%
Kapitał własny 564 203,00 571 536,00
1,3%
585 666,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,19 4,24
1,3%
4,34
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
271,4%
0,12
136,5%