info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 09:28
kontakt
SOPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 954,00 57 254,00
24,6%
62 376,00
8,9%
44 557,00
-28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 279,00 13 412,00
84,3%
10 675,00
-20,4%
7 322,00
-31,4%
Zysk (strata) brutto 8 195,00 11 649,00
42,1%
2 049,00
-82,4%
7 905,00
285,8%
Zysk (strata) netto 7 397,00 10 385,00
40,4%
1 863,00
-82,1%
7 076,00
279,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 637 524,00 614 426,00
-3,6%
659 099,00
7,3%
648 756,00
-1,6%
Kapitał własny 548 929,00 555 383,00
1,2%
564 203,00
1,6%
571 536,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,07 4,12
1,2%
4,19
1,6%
4,24
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,08
40,0%
0,01
-81,8%
0,05
271,4%