info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:33
kontakt
ECOTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -215,00 -214,00
---
Zysk (strata) brutto -215,00 -214,00
---
Zysk (strata) netto -215,00 -214,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 9 300,00 9 087,00
-2,3%
Kapitał własny 8 959,00 8 744,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,64
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---