info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:41
kontakt
MPAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 093,00 3 384,00
61,7%
3 501,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 -52,00
---
560,00
---
Zysk (strata) brutto 25,00 -111,00
---
480,00
---
Zysk (strata) netto 77,00 -111,00
---
485,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
466,00
---
Aktywa 11 603,00 12 393,00
6,8%
15 475,00
24,9%
Kapitał własny 4 324,00 4 213,00
-2,6%
8 238,00
95,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
-3,4%
0,14
62,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---