info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 21:14
kontakt
MPAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 137,00 3 804,00
-8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 58,00
---
Zysk (strata) brutto -30,00 29,00
---
Zysk (strata) netto -30,00 -11,00
---
Amortyzacja 0,00 465,00
---
Aktywa 10 093,00 11 564,00
14,6%
Kapitał własny 4 666,00 4 639,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---