info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.23, godz. 23:35
kontakt
MEDICALG
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 718,00 25 947,00
5,0%
25 947,00
0,0%
21 502,00
-17,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 834,00 13 158,00
48,9%
13 158,00
0,0%
-10 223,00
---
Zysk (strata) brutto 8 837,00 17 703,00
100,3%
17 703,00
0,0%
-7 534,00
---
Zysk (strata) netto 6 934,00 16 050,00
131,5%
16 050,00
0,0%
-5 016,00
---
Amortyzacja 1 395,00 1 308,00
-6,2%
1 308,00
0,0%
2 044,00
56,3%
Aktywa 201 924,00 234 371,00
16,1%
234 371,00
0,0%
237 309,00
1,3%
Kapitał własny 174 014,00 212 302,00
22,0%
212 302,00
0,0%
212 442,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 48,25 49,06
1,7%
49,06
0,0%
49,09
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,92 3,71
92,9%
3,71
0,0%
-1,16
---