info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 11:07
kontakt
MEDICALG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 373,00 11 345,00
-15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 444,00 4 390,00
-1,2%
Zysk (strata) brutto 6 289,00 2 548,00
-59,5%
Zysk (strata) netto 5 038,00 1 896,00
-62,4%
Amortyzacja 610,00 785,00
28,7%
Aktywa 236 252,00 201 924,00
-14,5%
Kapitał własny 172 118,00 174 014,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,72 48,25
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 0,53
-62,3%