info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 02:41
kontakt
MEDICALG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 118,00 12 626,00
-3,8%
11 135,00
-11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 845,00 2 258,00
-61,4%
3 483,00
54,3%
Zysk (strata) brutto 4 058,00 22,00
-99,5%
10 006,00
45 381,8%
Zysk (strata) netto 3 860,00 1 295,00
-66,5%
9 098,00
602,5%
Amortyzacja 697,00 796,00
14,2%
1 022,00
28,4%
Aktywa 237 042,00 231 834,00
-2,2%
249 474,00
7,6%
Kapitał własny 216 163,00 217 458,00
0,6%
226 556,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,95 50,25
0,6%
52,35
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,30
-66,5%
2,10
603,0%