info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 10:56
kontakt
MEDICALG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 345,00 12 005,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 390,00 4 339,00
-1,2%
Zysk (strata) brutto 2 548,00 9 544,00
274,6%
Zysk (strata) netto 1 896,00 7 727,00
307,5%
Amortyzacja 785,00 861,00
9,7%
Aktywa 201 924,00 206 946,00
2,5%
Kapitał własny 174 014,00 181 741,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 48,25 50,39
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 2,14
307,4%