info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.07, godz. 16:37
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 161,00 32,00
-80,1%
97,00
203,1%
243,00
150,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 792,00 1 892,00
138,9%
5 687,00
200,6%
4 072,00
-28,4%
Zysk (strata) brutto -213,00 411,00
---
-207,00
---
-310,00
---
Zysk (strata) netto -213,00 411,00
---
-207,00
---
-310,00
---
Amortyzacja 16,00 8,00
-50,0%
15,00
87,5%
33,00
120,0%
Aktywa 4 360,00 3 232,00
-25,9%
3 433,00
6,2%
3 383,00
-1,5%
Kapitał własny -28 046,00 -28 203,00
---
-28 411,00
---
-28 721,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,10 -6,99
---
-7,05
---
-7,12
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,10
---
-0,05
---
-0,08
---