info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:17
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32,00 97,00
203,1%
243,00
150,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 892,00 5 687,00
200,6%
4 072,00
-28,4%
Zysk (strata) brutto 411,00 -207,00
---
-310,00
---
Zysk (strata) netto 411,00 -207,00
---
-310,00
---
Amortyzacja 8,00 15,00
87,5%
33,00
120,0%
Aktywa 3 232,00 3 433,00
6,2%
3 383,00
-1,5%
Kapitał własny -28 203,00 -28 411,00
---
-28 721,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,99 -7,05
---
-7,12
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,05
---
-0,08
---