info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 09:57
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 186,00 36,00
-80,6%
27,00
-25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 102,00 -22,00
---
-57,00
---
Zysk (strata) brutto 102,00 -22,00
---
-57,00
---
Zysk (strata) netto 102,00 -22,00
---
-57,00
---
Amortyzacja 313,00 0,00
---
299,00
---
Aktywa 17 111,00 16 823,00
-1,7%
16 634,00
-1,1%
Kapitał własny 9 495,00 9 489,00
-0,1%
9 432,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
0,0%
0,23
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---