info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.10, godz. 12:59
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 231,00 1 571,00
27,6%
883,00
-43,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 357,00 -969,00
---
-132,00
---
Zysk (strata) brutto -1 935,00 -1 172,00
---
433,00
---
Zysk (strata) netto -1 935,00 -1 172,00
---
433,00
---
Amortyzacja 184,00 196,00
6,5%
187,00
-4,6%
Aktywa 6 850,00 6 561,00
-4,2%
7 379,00
12,5%
Kapitał własny -8 101,00 -9 273,00
---
-8 840,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,30 -0,34
---
-0,33
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,04
---
0,02
---