info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 05:07
kontakt
LANGLOO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 252,00
Zysk (strata) brutto 252,00
Zysk (strata) netto 252,00
Amortyzacja 97,00
Aktywa 8 388,00
Kapitał własny 2 857,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01