info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 17:03
kontakt
PGO
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 298 845,00 360 692,00
20,7%
407 248,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 359,00 9 931,00
-60,8%
23 529,00
136,9%
Zysk (strata) brutto 23 683,00 8 251,00
-65,2%
21 380,00
159,1%
Zysk (strata) netto 20 600,00 6 870,00
-66,7%
13 944,00
103,0%
Amortyzacja 16 924,00 20 431,00
20,7%
18 270,00
-10,6%
Aktywa 378 241,00 418 729,00
10,7%
408 112,00
-2,5%
Kapitał własny 269 532,00 244 060,00
-9,5%
257 571,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 2,53
-9,5%
2,68
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,07
-66,8%
0,14
104,2%