info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 14:16
kontakt
PGO
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 623,00 8 329,00
25,8%
14 182,00
70,3%
13 877,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 668,00 -3 145,00
---
-3 454,00
---
-6 227,00
---
Zysk (strata) brutto 952,00 38 647,00
3 959,6%
9 565,00
-75,3%
-2 400,00
---
Zysk (strata) netto 1 059,00 38 605,00
3 545,4%
9 683,00
-74,9%
-1 686,00
---
Amortyzacja 7 270,00 7 347,00
1,1%
7 575,00
3,1%
7 841,00
3,5%
Aktywa 201 056,00 217 612,00
8,2%
200 264,00
-8,0%
193 423,00
-3,4%
Kapitał własny 134 394,00 172 999,00
28,7%
147 054,00
-15,0%
145 363,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,80
28,7%
1,53
-15,0%
1,51
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,40
3 545,5%
0,10
-74,8%
-0,02
---