info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 13:35
kontakt
PGO
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 329,00 14 182,00
70,3%
13 877,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 145,00 -3 454,00
---
-6 227,00
---
Zysk (strata) brutto 38 647,00 9 565,00
-75,3%
-2 400,00
---
Zysk (strata) netto 38 605,00 9 683,00
-74,9%
-1 686,00
---
Amortyzacja 7 347,00 7 575,00
3,1%
7 841,00
3,5%
Aktywa 217 612,00 200 264,00
-8,0%
193 423,00
-3,4%
Kapitał własny 172 999,00 147 054,00
-15,0%
145 363,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 1,53
-15,0%
1,51
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,10
-74,8%
-0,02
---