info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 10:48
kontakt
PGO
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 622,00 5 561,00
53,5%
6 802,00
22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 949,00 -2 257,00
---
-2 717,00
---
Zysk (strata) brutto 40 355,00 11 633,00
-71,2%
1 963,00
-83,1%
Zysk (strata) netto 40 368,00 11 630,00
-71,2%
2 249,00
-80,7%
Amortyzacja 3 647,00 3 766,00
3,3%
3 872,00
2,8%
Aktywa 198 651,00 230 024,00
15,8%
201 509,00
-12,4%
Kapitał własny 174 762,00 148 998,00
-14,7%
149 303,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,82 1,55
-14,8%
1,55
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,12
-71,1%
0,02
-81,0%