info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 00:59
kontakt
PGO
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 622,00 5 561,00
53,5%
133 353,00
2 298,0%
138 320,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 949,00 -2 257,00
---
20 922,00
---
17 955,00
-14,2%
Zysk (strata) brutto 40 355,00 11 633,00
-71,2%
18 953,00
62,9%
16 484,00
-13,0%
Zysk (strata) netto 40 368,00 11 630,00
-71,2%
14 543,00
25,0%
13 876,00
-4,6%
Amortyzacja 3 647,00 3 766,00
3,3%
6 726,00
78,6%
7 022,00
4,4%
Aktywa 198 651,00 230 024,00
15,8%
201 509,00
-12,4%
374 132,00
85,7%
Kapitał własny 174 762,00 148 998,00
-14,7%
149 303,00
0,2%
205 927,00
37,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,82 1,55
-14,8%
1,55
0,2%
2,14
37,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,12
-71,1%
0,15
24,8%
0,14
-4,6%