info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.25, godz. 11:02
kontakt
PGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 198,00 41 058,00
-11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 858,00 -340,00
---
Zysk (strata) brutto 10 704,00 -828,00
---
Zysk (strata) netto 8 834,00 -757,00
---
Amortyzacja 3 622,00 3 609,00
-0,4%
Aktywa 335 390,00 325 081,00
-3,1%
Kapitał własny 231 361,00 230 727,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,40 2,40
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,01
---