info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 09:47
kontakt
PGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73 168,00 66 233,00
-9,5%
48 880,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 851,00 13 641,00
25,7%
7 073,00
-48,1%
Zysk (strata) brutto 10 162,00 12 256,00
20,6%
7 886,00
-35,7%
Zysk (strata) netto 9 087,00 10 179,00
12,0%
6 109,00
-40,0%
Amortyzacja 2 830,00 3 684,00
30,2%
3 519,00
-4,5%
Aktywa 374 132,00 364 028,00
-2,7%
344 149,00
-5,5%
Kapitał własny 205 927,00 216 110,00
4,9%
222 333,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 2,24
5,0%
2,31
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,11
12,8%
0,06
-40,6%