info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:15
kontakt
NOVAVISGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -187,00 -199,00
---
Zysk (strata) brutto -183,00 -193,00
---
Zysk (strata) netto -185,00 776,00
---
Amortyzacja 6,00 0,00
---
Aktywa 5 982,00 6 805,00
13,8%
Kapitał własny 5 171,00 5 921,00
14,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,78
14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,10
---