info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 00:35
kontakt
EKOBOX
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 596,00 15 170,00
58,1%
8 359,00
-44,9%
12 487,00
49,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 758,00 568,00
-25,1%
458,00
-19,4%
209,00
-54,4%
Zysk (strata) brutto 779,00 656,00
-15,8%
100,00
-84,8%
110,00
10,0%
Zysk (strata) netto 627,00 464,00
-26,0%
81,00
-82,5%
82,00
1,2%
Amortyzacja 318,00 318,00
0,0%
500,00
57,2%
435,00
-13,0%
Aktywa 18 187,00 24 073,00
32,4%
19 349,00
-19,6%
22 640,00
17,0%
Kapitał własny 12 137,00 12 530,00
3,2%
10 208,00
-18,5%
10 378,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
3,3%
0,23
-18,7%
0,24
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-21,4%
0,00
-81,8%
0,00
0,0%