info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.15, godz. 05:12
kontakt
EKOBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 797,00 3 797,00
0,0%
7 335,00
93,2%
2 914,00
-60,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -219,00 -219,00
---
368,00
---
-1 262,00
---
Zysk (strata) brutto -219,00 -219,00
---
328,00
---
-1 335,00
---
Zysk (strata) netto -224,00 -224,00
---
323,00
---
-1 340,00
---
Amortyzacja 205,00 205,00
0,0%
294,00
43,4%
238,00
-19,0%
Aktywa 21 297,00 21 297,00
0,0%
23 042,00
8,2%
21 248,00
-7,8%
Kapitał własny 9 983,00 9 983,00
0,0%
10 296,00
3,1%
8 956,00
-13,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
0,0%
0,23
3,1%
0,20
-12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,01
---
-0,03
---