info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 07:46
kontakt
TOYA
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 114 800,00 119 295,00
3,9%
136 818,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 208,00 16 965,00
39,0%
22 172,00
30,7%
Zysk (strata) brutto 11 710,00 16 494,00
40,9%
21 876,00
32,6%
Zysk (strata) netto 9 072,00 13 225,00
45,8%
17 724,00
34,0%
Amortyzacja 1 865,00 2 222,00
19,1%
2 689,00
21,0%
Aktywa 376 614,00 371 877,00
-1,3%
408 944,00
10,0%
Kapitał własny 228 429,00 246 775,00
8,0%
261 715,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,04 3,29
8,0%
3,49
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,18
45,5%
0,24
34,1%