info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 18:07
kontakt
TOYA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77 169,00 82 548,00
7,0%
90 057,00
9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 998,00 10 781,00
-17,1%
13 938,00
29,3%
Zysk (strata) brutto 12 689,00 10 368,00
-18,3%
13 358,00
28,8%
Zysk (strata) netto 10 193,00 8 300,00
-18,6%
10 779,00
29,9%
Amortyzacja 648,00 674,00
4,0%
1 209,00
79,4%
Aktywa 262 571,00 289 782,00
10,4%
307 079,00
6,0%
Kapitał własny 160 973,00 169 227,00
5,1%
180 006,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 2,26
5,1%
2,40
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,11
-18,4%
0,14
29,7%