info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 19:18
kontakt
TOYA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 87 896,00 90 193,00
2,6%
112 603,00
24,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 379,00 10 542,00
-21,2%
15 550,00
47,5%
Zysk (strata) brutto 12 889,00 10 039,00
-22,1%
15 099,00
50,4%
Zysk (strata) netto 10 400,00 8 030,00
-22,8%
12 171,00
51,6%
Amortyzacja 1 219,00 1 264,00
3,7%
1 267,00
0,2%
Aktywa 310 944,00 328 957,00
5,8%
319 177,00
-3,0%
Kapitał własny 201 282,00 209 212,00
3,9%
221 383,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,79
4,0%
2,95
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,11
-23,0%
0,16
51,4%