info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 05:21
kontakt
TOYA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90 193,00 112 603,00
24,8%
101 670,00
-9,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 542,00 15 550,00
47,5%
17 401,00
11,9%
Zysk (strata) brutto 10 039,00 15 099,00
50,4%
17 154,00
13,6%
Zysk (strata) netto 8 030,00 12 171,00
51,6%
13 840,00
13,7%
Amortyzacja 1 264,00 1 267,00
0,2%
1 512,00
19,3%
Aktywa 328 957,00 319 177,00
-3,0%
321 081,00
0,6%
Kapitał własny 209 212,00 221 383,00
5,8%
235 223,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,79 2,95
5,8%
3,14
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,16
51,4%
0,18
13,6%