info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 13:41
kontakt
DANKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 697,00 714,00
2,4%
770,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 -167,00
---
67,00
---
Zysk (strata) brutto 64,00 -91,00
---
84,00
---
Zysk (strata) netto 70,00 -88,00
---
76,00
---
Amortyzacja 56,00 56,00
0,0%
49,00
-12,5%
Aktywa 19 782,00 19 804,00
0,1%
19 847,00
0,2%
Kapitał własny 18 341,00 18 751,00
2,2%
18 331,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 1,20
2,2%
1,18
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---