info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 15:22
kontakt
BIOMEDLUB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 554,00 7 990,00
-6,6%
12 749,00
59,6%
10 417,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 992,00 1 446,00
45,8%
2 289,00
58,3%
2 277,00
-0,5%
Zysk (strata) brutto 563,00 676,00
20,1%
2 024,00
199,4%
1 642,00
-18,9%
Zysk (strata) netto 402,00 349,00
-13,2%
1 525,00
337,0%
1 145,00
-24,9%
Amortyzacja 1 470,00 1 475,00
0,3%
1 465,00
-0,7%
1 482,00
1,2%
Aktywa 87 233,00 83 378,00
-4,4%
81 110,00
-2,7%
78 073,00
-3,7%
Kapitał własny 30 993,00 31 342,00
1,1%
32 867,00
4,9%
34 012,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,50
1,0%
0,53
5,0%
0,55
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,02
300,0%
0,02
-25,0%