info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 17:10
kontakt
BIOMEDLUB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 804,00 9 121,00
3,6%
9 814,00
7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -127,00 -35 610,00
---
991,00
---
Zysk (strata) brutto -766,00 -36 251,00
---
459,00
---
Zysk (strata) netto -780,00 -30 336,00
---
207,00
---
Amortyzacja 1 539,00 29 652,00
1 826,7%
1 422,00
-95,2%
Aktywa 114 830,00 86 255,00
-24,9%
86 857,00
0,7%
Kapitał własny 60 736,00 30 399,00
-49,9%
30 607,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,49
-50,0%
0,49
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,49
---
0,00
---