info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 05:09
kontakt
BIOMEDLUB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 330,00 12 129,00
45,6%
5 554,00
-54,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 624,00 3 063,00
390,9%
-817,00
---
Zysk (strata) brutto 281,00 2 834,00
908,5%
-1 295,00
---
Zysk (strata) netto 94,00 3 626,00
3 757,4%
-1 184,00
---
Amortyzacja 1 464,00 1 425,00
-2,7%
1 472,00
3,3%
Aktywa 80 838,00 85 861,00
6,2%
85 051,00
-0,9%
Kapitał własny 33 680,00 37 306,00
10,8%
36 122,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,60
10,7%
0,58
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,06
2 800,0%
-0,02
---