info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 03:31
kontakt
COLIAN
Roczne skonsolidowane
 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 962 933,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45 407,00
Zysk (strata) brutto 43 944,00
Zysk (strata) netto -30 675,00
Amortyzacja 30 793,00
Aktywa 1 203 439,00
Kapitał własny 862 787,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,48
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16