info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 10:11
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 551,00 9 190,00
-36,8%
10 806,00
17,6%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 817,00 515,00
-37,0%
1 003,00
94,8%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 461,00 82,00
-82,2%
667,00
713,4%
0,00
---
Zysk (strata) netto 373,00 66,00
-82,3%
151,00
128,8%
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 85 786,00 83 643,00
-2,5%
84 812,00
1,4%
79 331,00
-6,5%
Kapitał własny 53 707,00 53 773,00
0,1%
53 923,00
0,3%
51 571,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,86 21,89
0,1%
21,95
0,3%
21,95
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,03
-82,2%
0,06
125,9%
0,06
0,0%