info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 05:30
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 806,00 0,00
---
13 756,00
---
14 072,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 003,00 0,00
---
1 236,00
---
1 004,00
-18,8%
Zysk (strata) brutto 667,00 0,00
---
974,00
---
628,00
-35,5%
Zysk (strata) netto 151,00 0,00
---
789,00
---
237,00
-70,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
1 167,00
---
Aktywa 84 691,00 79 331,00
-6,3%
86 202,00
8,7%
85 088,00
-1,3%
Kapitał własny 53 980,00 51 571,00
-4,5%
54 768,00
6,2%
54 514,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,98 21,98
0,0%
22,30
1,5%
22,19
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
0,32
426,2%
0,10
-70,1%