info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.04, godz. 00:22
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 444,00 18 596,00
38,3%
20 042,00
7,8%
20 114,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 705,00 260,00
-63,1%
2 826,00
986,9%
3 022,00
6,9%
Zysk (strata) brutto 516,00 470,00
-8,9%
2 583,00
449,6%
2 418,00
-6,4%
Zysk (strata) netto 59,00 437,00
640,7%
1 730,00
295,9%
1 620,00
-6,4%
Amortyzacja 757,00 793,00
4,8%
808,00
1,9%
717,00
-11,3%
Aktywa 88 633,00 61 015,00
-31,2%
88 592,00
45,2%
68 898,00
-22,2%
Kapitał własny 55 953,00 29 949,00
-46,5%
58 120,00
94,1%
32 562,00
-44,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,78 12,19
-46,5%
23,66
94,1%
13,26
-44,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,18
641,7%
0,70
295,5%
0,66
-6,4%