info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:36
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 067,00 10 436,00
3,7%
14 978,00
43,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 643,00 20,00
-96,9%
1 229,00
6 045,0%
Zysk (strata) brutto 494,00 2,00
-99,6%
1 137,00
56 750,0%
Zysk (strata) netto 316,00 32,00
-89,9%
921,00
2 778,1%
Amortyzacja 1 110,00 1 106,00
-0,4%
694,00
-37,3%
Aktywa 82 323,00 83 400,00
1,3%
85 110,00
2,1%
Kapitał własny 54 830,00 54 730,00
-0,2%
55 651,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,32 22,28
-0,2%
22,66
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,01
-89,9%
0,38
2 784,6%