info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 10:00
kontakt
KLON
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 412,00 9 939,00
-12,9%
11 188,00
12,6%
9 455,00
-15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 948,00 1 065,00
12,3%
1 066,00
0,1%
369,00
-65,4%
Zysk (strata) brutto 561,00 597,00
6,4%
586,00
-1,8%
-103,00
---
Zysk (strata) netto 506,00 542,00
7,1%
547,00
0,9%
-103,00
---
Amortyzacja 515,00 551,00
7,0%
583,00
5,8%
568,00
-2,6%
Aktywa 47 123,00 47 838,00
1,5%
46 652,00
-2,5%
45 801,00
-1,8%
Kapitał własny 20 196,00 23 757,00
17,6%
23 743,00
-0,1%
23 844,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 1,14
17,6%
1,13
-0,1%
1,02
-10,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
8,3%
0,03
0,0%
-0,00
---