info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:12
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 934,00 38 604,00
-25,7%
50 884,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 468,00 4 750,00
-54,6%
8 452,00
77,9%
Zysk (strata) brutto 10 552,00 4 751,00
-55,0%
8 563,00
80,2%
Zysk (strata) netto 8 750,00 4 077,00
-53,4%
6 955,00
70,6%
Amortyzacja 2 787,00 2 901,00
4,1%
2 790,00
-3,8%
Aktywa 194 917,00 196 937,00
1,0%
205 522,00
4,4%
Kapitał własny 127 174,00 132 445,00
4,1%
139 400,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,76 13,15
3,0%
13,84
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,40
-53,9%
0,69
70,4%