info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 15:51
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 62 425,00 32 259,00
-48,3%
51 934,00
61,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 396,00 8 154,00
-39,1%
10 468,00
28,4%
Zysk (strata) brutto 13 823,00 7 955,00
-42,5%
10 552,00
32,6%
Zysk (strata) netto 11 579,00 6 492,00
-43,9%
8 750,00
34,8%
Amortyzacja 2 597,00 2 608,00
0,4%
2 787,00
6,9%
Aktywa 182 493,00 194 484,00
6,6%
194 917,00
0,2%
Kapitał własny 127 220,00 133 712,00
5,1%
127 174,00
-4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,77 13,42
5,1%
12,76
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,16 0,65
-44,0%
0,88
34,9%