info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 02:22
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 259,00 51 934,00
61,0%
38 604,00
-25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 154,00 10 468,00
28,4%
4 750,00
-54,6%
Zysk (strata) brutto 7 955,00 10 552,00
32,6%
4 751,00
-55,0%
Zysk (strata) netto 6 492,00 8 750,00
34,8%
4 077,00
-53,4%
Amortyzacja 2 608,00 2 787,00
6,9%
2 901,00
4,1%
Aktywa 194 484,00 194 917,00
0,2%
196 937,00
1,0%
Kapitał własny 133 712,00 127 174,00
-4,9%
132 445,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,42 12,76
-4,9%
13,15
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,88
34,9%
0,40
-53,9%