info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 14:52
kontakt
JHMDEV
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 78 826,00 137 854,00
74,9%
143 171,00
3,9%
139 362,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 989,00 22 791,00
8,6%
25 532,00
12,0%
26 054,00
2,0%
Zysk (strata) brutto 17 964,00 20 562,00
14,5%
21 589,00
5,0%
21 926,00
1,6%
Zysk (strata) netto 14 423,00 16 804,00
16,5%
17 436,00
3,8%
17 916,00
2,8%
Amortyzacja 420,00 420,00
0,0%
396,00
-5,7%
422,00
6,6%
Aktywa 422 736,00 454 093,00
7,4%
474 160,00
4,4%
510 643,00
7,7%
Kapitał własny 316 987,00 333 790,00
5,3%
349 153,00
4,6%
367 069,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,58 4,82
5,3%
5,05
4,6%
5,30
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,24
16,8%
0,25
3,7%
0,26
2,8%