info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 21:29
kontakt
JHMDEV
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 200,00 58 499,00
57,3%
23 909,00
-59,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 709,00 7 256,00
54,1%
2 989,00
-58,8%
Zysk (strata) brutto 4 145,00 7 162,00
72,8%
2 982,00
-58,4%
Zysk (strata) netto 3 333,00 5 775,00
73,3%
2 380,00
-58,8%
Amortyzacja 108,00 105,00
-2,8%
75,00
-28,6%
Aktywa 329 366,00 315 335,00
-4,3%
378 470,00
20,0%
Kapitał własny 274 264,00 281 988,00
2,8%
289 229,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,96 4,08
2,8%
4,18
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,08
72,9%
0,03
-59,0%