info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 01:11
kontakt
JHMDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 605,00 10 304,00
-24,3%
8 725,00
-15,3%
60 765,00
596,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 140,00 849,00
-60,3%
832,00
-2,0%
7 985,00
859,7%
Zysk (strata) brutto 2 137,00 845,00
-60,5%
629,00
-25,6%
7 620,00
1 111,4%
Zysk (strata) netto 1 717,00 663,00
-61,4%
905,00
36,5%
5 810,00
542,0%
Amortyzacja 37,00 38,00
2,7%
37,00
-2,6%
44,00
18,9%
Aktywa 352 236,00 378 470,00
7,4%
410 871,00
8,6%
378 650,00
-7,8%
Kapitał własny 288 566,00 289 229,00
0,2%
290 134,00
0,3%
295 944,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,17 4,18
0,2%
4,19
0,3%
4,28
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-60,0%
0,01
30,0%
0,08
546,2%