info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 17:40
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 262,00 22 183,00
15,2%
49 544,00
123,3%
15 854,00
-68,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 183,00 900,00
391,8%
2 452,00
172,4%
292,00
-88,1%
Zysk (strata) brutto -40,00 1 023,00
---
2 459,00
140,4%
623,00
-74,7%
Zysk (strata) netto -20,00 783,00
---
1 897,00
142,3%
593,00
-68,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 38 179,00 51 469,00
34,8%
87 819,00
70,6%
59 252,00
-32,5%
Kapitał własny 10 918,00 11 700,00
7,2%
13 597,00
16,2%
14 222,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,46
7,2%
1,64
11,8%
1,71
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,10
---
0,23
132,7%
0,07
-68,9%