info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 21:47
kontakt
LUXIMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00
Zysk (strata) brutto -39,00
Zysk (strata) netto -39,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 35 277,00
Kapitał własny 33 293,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00