info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 02:29
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 194,00 91,00
-53,1%
89,00
-2,2%
612,00
587,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 252,00 2,00
---
-24,00
---
106,00
---
Zysk (strata) brutto -1 271,00 -10,00
---
-24,00
---
115,00
---
Zysk (strata) netto -1 275,00 -16,00
---
-24,00
---
115,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
10,00
---
Aktywa 568,00 1 125,00
98,1%
1 249,00
11,0%
1 378,00
10,3%
Kapitał własny 524,00 508,00
-3,1%
483,00
-4,9%
599,00
24,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-4,2%
0,02
-4,3%
0,03
22,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---