info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 10:09
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 89,00 612,00
587,6%
591,00
-3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00 106,00
---
-72,00
---
Zysk (strata) brutto -24,00 115,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) netto -24,00 115,00
---
-61,00
---
Amortyzacja 0,00 10,00
---
3,00
-70,0%
Aktywa 1 249,00 1 378,00
10,3%
1 231,00
-10,7%
Kapitał własny 483,00 599,00
24,0%
538,00
-10,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
22,7%
0,02
-11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---