info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 05:36
kontakt
GENXONE
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 57,00 205,00
259,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -607,00 -1 017,00
---
Zysk (strata) brutto -636,00 -1 073,00
---
Zysk (strata) netto -627,00 -1 077,00
---
Amortyzacja 12,00 -50,00
---
Aktywa 4 494,00 7 030,00
56,4%
Kapitał własny 1 632,00 3 769,00
130,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,50 1,14
131,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -0,33
---