info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 03:35
kontakt
GENXONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 071,00 11 018,00
170,6%
5 326,00
-51,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 652,00 5 042,00
205,2%
2 305,00
-54,3%
Zysk (strata) brutto 1 521,00 5 036,00
231,1%
2 303,00
-54,3%
Zysk (strata) netto 1 079,00 4 119,00
281,7%
2 048,00
-50,3%
Amortyzacja 71,00 9,00
-87,3%
342,00
3 700,0%
Aktywa 13 397,00 17 793,00
32,8%
19 518,00
9,7%
Kapitał własny 10 753,00 14 872,00
38,3%
16 920,00
13,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,26 4,51
38,3%
5,14
13,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,33 1,25
282,3%
0,62
-50,2%