info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 18:29
kontakt
SHOCKWORK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 93,00 73,00
-21,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30,00 84,00
180,0%
94,00
11,9%
Zysk (strata) brutto 30,00 84,00
180,0%
92,00
9,5%
Zysk (strata) netto 30,00 84,00
180,0%
92,00
9,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 90,00 196,00
117,8%
540,00
175,5%
Kapitał własny 55,00 139,00
152,7%
231,00
66,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
150,0%
0,04
68,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
200,0%
0,02
13,3%